SMSRŠAJTE 5KG ZA MESEC DANA – DETOX PROGRAM

Tabela sadržaja:

U DR FEELGOOD CATERING DETOX programu izuzetno je bitno vreme konzumiranja obroka u tačno
naznačenom vremenskom periodu. Polazeći od toga , dan možete podeliti u dva perioda, onaj u
kome konzumiramo obroke ceo dan, koji traje 10h i to od 09-19h, i period autofagije koji traje 14h i
to od 19h do 09h narednog dana.

Konzumiranje hrane , a naročito šećera, povećava lučenje insulina koji je odgovoran za taloženje
masnih naslaga u našem organizmu. Zbog toga je neophodno da nivo insulina držimo u normalnim
granicama što se na prirodan način najbolje postiže postom.

Budući da je naša ishrana najviše sastavljena od puno povrća i da ono predstavlja glavni izvor vlakana
koje nas čine sitim možete biti sigurni da glad nećete osećati ni tokom perioda posta.